Biedrības darbība ir orientēta uz pasākumiem, kuri palielinās prestižu un interesi par sportu, zinātni, izglītību un radošumu, kā arī veselīgu dzīvesveidu Latgales reģionā. 

Biedrības mērķis ir pievērst Latvijas un Eiropas sabiedrības uzmanību sociālajiem, veselības, izglītības, kultūras un citiem jautājumiem, radot problēmu risinājumus un tādējādi veicinot katra indivīda un sabiedrības kopumā garīgo un fizisko pilnveidi un attīstību.

Biedrības Z-Puzzle moto – Dzīves kvalitātes uzlabošana ar radošu pieeju!