BIEDRĪBA “LATGOLYS STUDENTU CENTRS” (LGSC) IR SABIEDRISKA ORGANIZĀCIJA, KAS APVIENO STUDĒJOŠOS UN STUDIJAS BEIGUŠOS JAUNIEŠUS, KAM IR SVARĪGI LGSC STATŪTOS NOTEIKTIE MĒRĶI UN UZDEVUMI.

LgSC mērķis ir popularizēt un veicināt Latgales novada kultūrvides, ekonomiskās un sociālās vides attīstību, koordinēt ar to saistīto projektu izstrādi un realizēšanu.

LgSC devīze – Latgolu saulē ceļt. (Latgali saulē celt.)

Latgales studentu centra misija ir saglabāt, popularizēt un attīstīt latgaliskās kultūras vērtības, nodrošināt to dzīvotspēju, izcelt latgalisko latviskajā, parādīt to kā vienotu, neatņemamu latviskā sastāvdaļu, kā arī veicināt jauniešu vidū izpratni par latgaliskajām vērtībām kā īpašām, atšķirīgām, unikālām un lepnuma vērtām, vienlaikus norobežojoties no politisku jautājumu risināšanas.