Kontakti:

Adrese: Liepājas ielā 4, Daugavpilī, LV – 5417, Latvijā
Tālr./ fakss: +371 65421354
E-pasts: odinvita@yahoo.com

Web: www.odinvita.lv

 

Sociālo brīvprātīgo biedrība "ODIN/VITA"

Ienākt ar Facebook

“ODIN/VITA”  galvenie darbības uzdevumi ir:

  • brīvprātīgo darba popularizēšana, organizējot izglītojošus, informatīvus un kultūras pasākumus;
  • labklājības veicināšana Latgales reģionā, organizējot savstarpēju palīdzību un аlternatīvo sociālo pakalpojumu paplašināšanu;
  • brīvprātīgo kustības aktivizēšana un sadarbības tīkla veidošana, veicinot cilvēkresursu attīstību reģionā;
  • pētījumu par sociāli izslēgto, maznodrošināto un riskam pakļauto cilvēku integrācijas iespējām mūsdienu sabiedrībā organizēšana, informācijas vākšana, datu apstrāde un izplatīšana;
  • sadarbības attīstīšana ar brīvprātīgo organizācijām, valsts, pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem un citām legālām institūcijām Latgalē, Latvijā, ārvalstīs, lai stiprinātu brīvprātīgo darbu Latgalē;
  • Latgales reģiona sociālā mikroklimata uzlabošana, īstenojot sadarbības projektus un programmas.