313392101_498151695675018_5384688665487112223_n_original

“DIALOGS  DAUGAVPILS  JAUNATNES  ATTĪSTĪBAI”

Augšdaugavas novada Kultūras centrs "Vārpa" (Dobeles iela 30, Daugavpils)

2022. gada 22. novembris

Darba kārtība

Foruma moderatore – Liene Valdmane, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” ģenerālsekretāre

 

10.00

Dalībnieku reģistrācija

10.30

Foruma atklāšana

10.40 -  11.40

Paneļdiskusija “Dialogs Daugavpils attīstībai”.

Diskusijas dalībnieki:

· Randa Ķeņģe, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā

· Andrejs Elksniņš, Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētājs

· Nils Mosejonoks, JSPA Jaunatnes politikas atbalsta departamenta direktors

· Inese Tauriņa, Sabiedrība par atklātību DELNA direktore

· Jānis Drelings, Daugavpils Valts ģimnāzijas Skolēnu līdzpārvaldes prezidents

11.40 - 11.50

Radoša iedvesmas pauze

 

11.50 - 12.50

Tikšanās ar ekspertiem darba grupās

 

LĪDZDALĪBA UN INICIATĪVAS

 

· Randa Ķeņģe, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta direktora vietniece jaunatnes jomā

· Oskars Zuģickis, “Europe Direct Dienvidlatgale” centra vadītājs

· Liene Valdmane, biedrības “Eiropas Kustība Latvijā” ģenerālsekretāre

· Ieva Johansson, Mācību platformas “MeYou.One” līdzdibinātāja, līdzdalības eksperte.

 

ATBALSTOŠA VIDE UN KLIMATS

 

· Renāte Mencendorfa, IZM Politikas iniciatīvu un attīstības departamenta projektu koordinatore

· Santa Upīte, Daugavpils pilsētas pašvaldības projektu vadītāja, BJC "Jaunība" izglītības metodiķe

· Viktors Gallers, Pusaudžu resursu centrs, Daugavpils filiāles administrators

· Olesja Ņikitina un Milāna Loča, Augšdaugavas novada Jaunatnes daļa.

 

NODARBINĀTĪBA UN UZŅEMĒJDARBĪBA

 

· Sarmīte Teivāne, Latgales plānošanas reģiona UAP Latgale projekta vadītāja un Viktorija Kozlovska, Daugavpils Inovāciju centra izglītības metodiķe

· Jeļena Dedele - LIAA Daugavpils biznesa inkubatora Vecākā projektu vadītāja.

12.50 -13.50

Pusdienas

13.50 – 13.55

Radoša iedvesmas pauze

13.55 – 14.20

Ieva Johansson, līdzdalības eksperte.

Ceļa karte Daugavpils dialogam. Atgriezeniskā saite no darba grupām.

14.20 -14.30

Radoši muzikāls dialogs

14.30 – 14:50

Foruma noslēgums. “Mans jautājums ekspertam”  jauniešu individuālas tikšanās ar ekspertiem

 

Pasākums tiek īstenots Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras administrētas Eiropas Savienības programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā" 3. pamatdarbības “Atbalsts politikas reformai” finansiālo atbalstu projekta „Dialogs Daugavpils attīstībai” (dotācijas līguma Nr. 2020-3-lV02-KA347-003684) ietvaros, ko rīko Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”.