Nodarbinātība

Pieteikšanās uz Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes piedāvātajām darba vietām pasākuma „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs” ietvaros

Dsc_0006_big_original

Ik vasaru Nodarbinātības valsts aģentūra organizē pasākumu „Nodarbinātības pasākumi vasaras brīvlaikā personām, kuras iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs”, kuras mērķis ir veicināt skolēnu īslaicīgu nodarbinātību vasaras brīvlaikā valsts līdzfinansētās darba vietās, nodrošinot skolēniem iespēju iegūt prasmes, iemaņas un pieredzi.

 

Pasākuma mērķauditorija: skolēni vecumā no 15 līdz 20 gadiem (ieskaitot), kuri iegūst izglītību vispārējās, speciālās vai profesionālās izglītības iestādēs.

 

Pasākuma īstenošanas laiks: skolēnu vasaras brīvlaika mēnešos no 1.jūnija līdz 31.augustam. Pasākuma ietvaros katrs skolēns tiek nodarbināts vienu mēnesi.

 

Vairāk informācijas: https://www.nva.gov.lv/lv/skolenu-vasaras-nodarbinatiba-bezdarbniekiem.

 

Šogad Nodarbinātības valsts aģentūras organizētajā nodarbinātības pasākuma ietvaros Daugavpils pilsētas Izglītības pārvalde piedāvā 45 darba vietas septiņās pilsētas skolās (Daugavpils Centra vidusskolā, Daugavpils 9.vidusskolā, Daugavpils 3.vidusskolā, Daugavpils 16.vidusskolā, Daugavpils 15.vidusskolā, Daugavpils 10.vidusskolā un J.Raiņa Daugavpils 6.pamatskolā).

 

Pieteikšanās Daugavpils pilsētas Izglītības pārvaldes piedāvātajām darba vietām notiks elektroniski jau šo trešdien, 30.martā, no plkst.17.00, aizpildot tiešsaistes aptauju:  https://aptaujas.daugavpils.edu.lv/495574?lang=lv. Aptauja būs aktīva tieši no plkst.17.00, bet tiks slēgta uzreiz, kā būs pieteikušies 45 dalībnieki!

Aizpildot aptauju liela uzmanība jāpievērš personīgās informācijas datu aizpildīšanas precizitātei (vārds, uzvārds, personas kods)!

 

Papildus informācija:

Olga Jefremova

27096500

Piesaistītie faili: