Atbalts_nomet%c5%86u_organiz%c4%93%c5%a1anai_original

Pamatojoties uz Ministru kabineta 2021.gada 27.maija sēdē atbalstīto informatīvo ziņojumu “Par psihoemocionālā atbalsta pasākumiem Covid-19 pandēmijas radīto seku mazināšanai” (prot. Nr.44 47.§) un Ministru kabineta 2021.gada 27.maija rīkojumu Nr.348 “Par finanšu līdzekļu piešķiršanu no valsts budžeta programmas “Līdzekļi neparedzētiem gadījumiem””, Izglītības un zinātnes ministrijai ir piešķirts valsts budžeta finansējums 2 202 505 euro apmērā, lai nodrošinātu atbalstu bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai Covid-19 pandēmijas laikā. Programmu “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai” (turpmāk - programma) īsteno Valsts izglītības satura centrs (turpmāk - Centrs) un pašvaldības skolēnu 2021.gada vasaras brīvlaikā.

Nometnes pašvaldībās paredzēts organizēt ar mērķi nodrošināt bērnu un jauniešu nometņu norisi, lai veicinātu to pieejamību, kas būtu kā atbalsts bērniem un jauniešiem prasmju un kompetenču apguvē, viņu labizjūtas un socializēšanās sekmēšanā, spēju un talantu izkopšanā, akadēmisko zināšanu nepilnību novēršanā, kas radušies attālināta mācību procesa rezultātā.  Covid-19 pandēmijas radītās krīzes seku mazināšanā tas būtu atbalsts ne tikai bērniem un jauniešiem, bet arī viņu vecākiem (kompensējošs mehānisms).

Maksimālais finansiālais atbalsts nometņu organizēšanai programmas ietvaros ir paredzēts 19 euro dienā par viena bērna dalību piecu dienu nometnē (viena dalībnieka dalība nometnē nepārsniedz 95 euro). Dalībnieku vecums no 7 līdz 18 gadiem.  Pieteikumus gaidām līdz 2021.gada 13.augusta plkst. 10.00.

Pieteikties: https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/61450 sadaļā “Dokumenti (aktuālie)”.

 

Papildu informācija:

Gunita Vanaga

20231327


Piesaistītie faili: