Nometnes_vadl%c4%abnijas_2021_original

Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas rīkotās bērnu un jauniešu vasaras jūlija nometnes norisināsies jau sākot no 5. līdz 30.jūlijam (ieskaitot).

 

Ierodoties uz pirmo nometnes dienu bērnam ir nepieciešams nometnes vadītājam uzrādīt šādus dokumentus:

1) Ārsta izziņu par bērna veselības stāvokli.

Gan dienas, gan diennakts nometnes dalībniekiem ne ātrāk kā 7 dienas pirms nometnes darbības sākuma ir nepieciešams saņem ģimenes ārsta izziņu, kurā apliecināts, ka bērnam nav infekcijas slimību pazīmes un viņš nav bijis kontaktā ar Covid-19 saslimušajiem vai to kontaktpersonām.

2) Nometnes dalībnieka līgums.

3) Negatīva testa rezultāti - izprintēts papīra formātā.

 

· Testu jāveic 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma un katru nedēļu.

· Katras nometnes dalībnieks (nometnes vadītājs, pedagogs, bērns) līdz 02.07. (ieskaitot) saņems PINK kodu uz telefonu īsziņas veidā un uz e-pastu, un dodas E.Gulbja automātā (robots) saņemt stobriņu siekalu testam.

· Katrs nometnes dalībnieks NE AGRĀK 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma dodas uz E.Gulbja laboratorijas automātu (robots) Stacijas ielā 45 (pie Daugavpils Ledus halles), kur tiks veikta testēšana. Instrukcija tiks izsniegta kopā ar kastīti, ko saņemsiet automātā, kad ievadīsiet PINK kodu, lai veiktu siekalu testu.

· Testa atbilde atnāks uz e-pastu līdz nometnes sākumam.

· Iknedēļas testēšana notiks katrā nometnē uz vietas pie iestādes, kur atrodas nometne.

 

Testi tiks veikti valsts apmaksātās analīžu kvotas ietvarā.

Testu nodošanas procesu koordinē Veselības inspekcija.

 

Nometnē var piedalīties:

· Darbinieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā; Dalībnieki, kuriem pēdējo 48 stundu laikā pirms nometnes sākuma ir veikts SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas tests un tas ir negatīvs, kā arī atkārtots tests tiek veikts nometnes norises laikā vienu reizi nedēļā.

 

Neveicot SARS-CoV-2 vīrusa RNS noteikšanas testu, darbinieki un dalībnieki, kuri var:

· Apliecināt Covid-19 inficēšanās epizodi no vienpadsmitās līdz simt astoņdesmitajai dienai pēc parauga ņemšanas datuma, ar kuru laboratoriski tika apstiprināta Covid-19 infekcija, nosakot SARS-CoV-2 vīrusa RNS; Kuras dokumentāri var apliecināt, ka ir vakcinētas pret Covid-19, sākot ar piecpadsmito dienu pēc pilna vakcinācijas kursa pabeigšanas ar Eiropas Zāļu aģentūras vai līdzvērtīgu regulatoru reģistrētām vai Pasaules Veselības organizācijas atzītām vakcīnām atbilstoši vakcīnas lietošanas instrukcijai vai no divdesmit otrās dienas līdz deviņdesmitajai dienai pēc vakcīnas “Vaxzevria” pirmās devas saņemšanas un uzreiz pēc “Vaxzevria” otrās devas saņemšanas.

 

! Ja akūtas elpceļu infekcijas pazīmes konstatētas diviem vai vairāk bērniem un ir radušās aizdomas par grupveida saslimšanu, nometnes organizators rīkojas atbilstoši nometnes iekšējās kārtības noteikumiem un procedūrai, izolē bērnus, nodrošinot pieaugušā klātbūtni, sazinās ar bērnu vecākiem (likumiskajiem pārstāvjiem) un nodrošina informācijas sniegšanu telefoniski Slimību profilakses un kontroles.

 

! Ja tiks konstatēts Covid-19 infekcijas gadījums, kas būs saistīts ar konkrēto nometni, SPKC epidemiologi noteiks īpašus pretepidēmijas pasākumus atbilstoši konkrētajai situācijai un sniegs individuālas rekomendācijas nometnes vadībai, tai skaitā, ja būs nepieciešams, sniegs norādes par nometnes slēgšanu vai karantīnas noteikšanu.


! Mutes un deguna aizsega lietošana:

Vecākiem obligāti ir jānodrošina bērniem maskas!

 

Diennakts nometnes

Dienas nometnes

Iekštelpas

Ārtelpas

Iekštelpas

Ārtelpas

Dalībnieki

NELIETO

LIETO, izņemot bērnus

līdz 7 gadu vecumam

NELIETO

Pastāvīgie nometnes darbinieki

NELIETO,

izņemot gadījumos, ja dodas ārpus vienas nometnes (burbuļa) ietvariem

LIETO

 

NELIETO

Pieaicinātie nometnes darbinieki

LIETO

 

LIETO

 

NELIETO

 

! Par ekskursijām, meistarklasēm:

Ja nometnes dalībnieki attiecīgajā vietā ir vienīgie apmeklētāji, tad būs iespēja piedalīties meistarklasēs un  braukt ekskursijās, ievērojot visus drošības un piesardzības pasākumus.

 

! Naudas atgriešana par neapmeklēto nometni:

Lai atgrieztu naudu par neapmeklētu nometni ir nepieciešams informēt Jaunatnes nodaļas darbinieku, zvanot pa tālr. 65422309, ne vēlāk kā 3 dienas pirms nometnes sākuma un jāuzraksta iesniegums par naudas atgriešanu un jāiesniedz pirmajā stāvā Daugavpils pilsētas domes info punktā (Krišjāņa Valdemāra iela 1). Iesnieguma formu varat atrast Jaunatnes nodaļas mājaslapā  jaunatne.daugavpils.lv sadaļā nometnes – noderīgie dokumenti.


! Ja apmeklējat jūnija un jūlija nometnes (ja datumi pārklājas):

Ja jūnija nometņu datumi pārklājas ar jūlija nometnēm, tad nometnes vadītāju ir jāinformē, ka nebūs visas dienas nometnē un jāuzraksta iesniegumu par naudas atgriešanu par neapmeklētām nometnes dienām. Iesnieguma formu varat atrast Jaunatnes nodaļas mājaslapā  jaunatne.daugavpils.lv sadaļā nometnes – noderīgie dokumenti.

 

 

Plašāku informāciju par vadlīnijas piesardzības pasākumiem bērnu nometņu organizēšanai varat atrast un iepazīties šeit: https://www.visc.gov.lv/lv/media/1801/download?fbclid=IwAR2IrKosmdUDrFaC3gJpm-1g2QjQdMaGZEBtHEWENRpCEbD9gE8IYsBeca4