Bērnu nometnes

Tiek plānotas nākamā gada nometnes Daugavpils pilsētā

2_original

2020.gada 16.septembrī Daugavpils pilsētas domes sēžu zālē notika bērnu un jauniešu vasaras nometņu vadītāju tikšanās, kuru organizēja Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļa. Tikšanās laikā tika izanalizēta aizvadīto vasaras nometņu norise un paveiktais darbs. Nometņu vadītāji izteica priekšlikumus un ierosinājumus efektīvākam darbam, kas tiks ņemti vērā nometņu organizēšanas procesā uz nākošo gadu. Ar nometņu vadītājiem tika izrunāta iespēja daudzveidot turpmāko nometņu programmas, lai bērni un jaunieši varētu iepazīties ar aktīva dzīvesveida iespējām pilsētā un tās apkaimē.

Jaunatnes nodaļa izsaka pateicību visiem nometņu vadītājiem un audzinātājiem par ieguldīto darbu un izturību!

Lai pilnveidotu un dažādotu nometņu programmu, aicinām biedrības un organizācijas pieteikties organizēt aktivitātes bērnu un jauniešu vasaras nometnēs līdz 18.oktobrim, rakstot uz e-pastu linda.freiberga@daugavpils.lv, norādot biedrības / organizācijas nosaukumu, kā arī piedāvātās aktivitātes aprakstu, ilgumu un izmaksas.

Aicinām pievienoties komandai nometņu vadītājus, kuri vēlas organizēt nometnes vasaras periodā, atsūtot piedāvāto nometnes aprakstu, laika periodu un kontaktinformāciju saziņai līdz 1.novembrim uz e-pastu linda.freiberga@daugavpils.lv.

 

Informāciju sagatavoja:

Jaunatnes nodaļas vecākā jaunatnes lietu speciāliste

Linda Freiberga

linda.freiberga@daugavpils.lv