30.septembrī tiks ievēlēta Jauniešu domes valde

Jaunie%c5%a1u_dome_original

2020.gada 30.septembrī plkst. 17.00 Daugavpils pilsētas domes konferenču zālē (Kr. Valdemāra iela 1, 1.stāvs) tiks ievēlēta Jauniešu domes valde, kura darbosies līdz 2021.gada septembra beigām.

Daugavpils pilsētas Jauniešu domes mērķis  ir sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni.

Jauniešu domes sastāvā darbojas Daugavpils pilsētas aktīvie jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem, kuri ir izteikuši vēlmi darboties Jauniešu domē, ir gatavi darboties jauniešu un Daugavpils pilsētas interesēs, kā arī pilnveidot sevi un uzlabot jauniešu dzīvi Daugavpils pilsētā.

Jauniešu domes sastāvā ir ne mazāk kā 8 valdes locekļi. Lai nodrošinātu sekmīgu Jauniešu domes darbību, Jauniešu dome no sava vidus ievēl valdi:

1. prezidentu;

2. viceprezidentu;

3. sekretāru - protokolistu;

4. sabiedrisko attiecību koordinatoru;

5. kultūras jautājumu koordinatoru;

6. sporta un veselības jautājumu koordinatoru;

7. izglītības jautājumu koordinatoru;

8. attīstības un sadarbības jautājumu koordinatoru.

Jaunatnes nodaļa aicina aktīvos un ieinteresētos Jauniešu domes pārstāvjus kandidēt uz valdes locekļa amata vietu, atnesot savu iesniegumu uz Jaunatnes nodaļu (Saules iela 5a) darba laikā līdz 2020.gada 24.septembra plkst. 16.00. Iesniegumus rakstīt brīvā formā Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes nodaļas vadītājai Gunitai Vanagai.

Jaunieši vecumā no 13 līdz 25 gadiem tiek aicināti rakstiski izteikt vēlmi darboties Jauniešu domē, atnesot iesniegumu un CV uz Jaunatnes nodaļu (Saules iela 5a).

 

Papildu informācija:

Artjoms Pučinskis

27028209