Rīgas un Latgales reģiona NVO pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference tiešsaistē

Konf_7_maijs_(002)_original

Lai iepazīstinātu Rīgas nevalstiskās organizācijas (NVO) ar Latgales reģiona pašvaldību un NVO sadarbību, ceturtdien, 2020. gada 7.maijā plkst. 10.00 tiešsaistē notiks pieredzes apmaiņas un tīklošanās konference.

Laipni aicināti pievienoties visi interesenti un tiešsaistē attālināti noskatīties un noklausīties Latgales pašvaldību un NVO stāstus!

KONFERENCES PROGRAMMA

Attālinātās konferences ietvaros Rīgas un Latgales reģiona pašvaldību un NVO pārstāvji dalīsies pieredzē un labajā praksē par nevalstiskā sektora un pašvaldību sadarbības modeļiem, kopīgi īstenotajiem pasākumiem un partnerības stiprināšanu.

Ar Latgales NVO saimi, savu darbības pieredzi un NVO atbalsta aktivitātēm iepazīstinās biedrības “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs” koordinators Oskars Zuģickis. Daugavpils, Rēzeknes un Preiļu pašvaldību pārstāvji dalīsies pieredzē, kā sadarbojas ar biedrībām un nodibinājumiem, kā veicina to darbības attīstību un kapacitātes stiprināšanu. Savukārt Līvānu, Dagdas un Preiļu biedrību pārstāvji prezentēs savus labās prakses piemērus – sasniegumus un pasākumus, ar kuriem lepojas.

Konferences moderators būs “Dienvidlatgales NVO atbalsta centra” pārstāvis Oskars Zuģickis, rosinot klātesošos čata sadaļā iesaistīties diskusijā un savstarpējā kontaktu apmaiņā. Dalībnieki aicināti čatā dalīties ar pārstāvēto NVO nosaukumiem un kontaktinformāciju, lai veidotos iespēja savstarpēji iepazīties, sazināties un ierosme turpmākai draudzībai un sadarbībai. Dalībnieki, kas publicēs kontaktinformāciju, piedalīsies izlozē!Balva izlozē- atbilstoša šī brīža situācijai un darbam attālināti – mēneša abonements darbam Zoom platformā.

Konferenci rīkoRīgas domes Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas Nevalstisko organizāciju atbalsta sektors jeb NVO nams sadarbībā ar biedrību “Dienvidlatgales NVO atbalsta centrs”. NVO namā Rīgas un Latvijas reģionu savstarpējās pieredzes apmaiņas un tīklošanās konferences jau kļuvušas par ikgadēju tradīciju.

Aicinām pievienoties, lai izzinātu un iepazītu, kā Latgalē NVO un pašvaldības rod kopīgu valodu, kādus pasākumus rīko un ko paveikuši!

Aicinām konferencei iepriekš reģistrēties ŠEIT.Konference notiks Zoom platformā. Interesentiem, kuri būs pieteikušies, iepriekš tiks nosūtīta saite uz konferences platformu.

Informāciju sagatavoja: Zinta Gugane, RD Izglītības, kultūras un sporta departamenta Projektu un sabiedrības integrācijas nodaļas NVO atbalsta sektora projektu koordinatore. Tālrunis: 67848903, e-pasts: zinta.gugane@riga.lv

http://www.integracija.riga.lv/
https://www.facebook.com/RigasNVOnams/
https://twitter.com/NVOnams/

https://www.instagram.com/nvonams/