Nodarbinātība

Svarīga informācija daudzbērnu ģimenēm par vasaras nodarbinātību

Jaunie%c5%a1u_vasaras_nodarbin%c4%81t%c4%abba_(15-19_gadi)_1_original

Atgādinām, ka šo sestdien, 2020.gada 1.februārī, plkst. 11.00 Jaunatnes nodaļas mājaslapā jaunatne.daugavpils.lv sāksies elektroniskā reģistrācija uz vasaras nodarbinātības programmu jauniešiem vecumā no 15 līdz 19 gadiem, kuri ir no daudzbērnu ģimenēm.

Bērnu tiesību aizsardzības likuma 1.panta 16.punktā norādīts, ka daudzbērnu ģimene ir ģimene, kuras aprūpē ir vismaz trīs bērni, to skaitā audžuģimenē ievietoti un aizbildnībā esoši bērni. Par daudzbērnu ģimenes bērnu uzskatāma arī pilngadīga persona, kas nav sasniegusi 24 gadu vecumu, ja tā iegūst vispārējo, profesionālo vai augstāko izglītību.

Reģistrējoties uz vasaras darbu, pievērsiet uzmanību, ka jaunietim ir jābūt deklarētam Daugavpilī! Rezultāti tiks publicēti Jaunatnes nodaļas mājaslapā 13.februārī.

 

Papildu informācija:

Olga Jefremova

65422306

Piesaistītie faili: