Jaunatnes nodaļas darba laiks 28.decembrī

2018.gada_21.decembr%c4%ab_jaunatnes_noda%c4%bcas_darba_laiks_08.00_-_14.00_(bez_pusdienu_p%c4%81rtraukuma)_original

2018.gada 28.decembrī Jaunatnes nodaļas darba laiks:

08.00 - 15.00 
(bez pusdienu pārtraukuma)