Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departaments pasludina radošo konkursu „Daugavpils jauniešu acīm”. Konkursa mērķis - caur radošo pieeju iesaistīt jaunatni patriotiskā attieksmē pret dzimto pilsētu un tās vērtību, parādot Daugavpils pilsētas skaistumu, kultūras un vēsturisko vērtību, stimulējot jaunatnes radošo garu un iespēju pašizteiksmei.

Konkursa noteikumi:

Parādīt Daugavpils pilsētas tēlu, tās vēsturiskās un kultūras vērtības un patriotisko pieeju caur fotogrāfiju, vizuālo mākslu, videoklipu, dzeju vai eseju. Literārie darbi un videoklipi tiek pieņemti latviešu un krievu valodā. Fotokonkursā var piedalīties jaunieši vecumā no 13-25 gadiem.

Visi radošie darbi tiek pieņemti līdz 2011. gada 18. novembrim.

Darbu iesniegšana:

· Īss stāts – viens konkursa darbs līdz 50 000 zīmēm. Nominācijas priekšmets – proza bez tematiskā ierobežojuma, atbilstoši konkursa tematam „Daugavpils jauniešu acīm!”.

· Dzeja – jebkura žanra un virziena poētiskie darbi atbilstoši konkursa tematam „Daugavpils jauniešu acīm!”. Viena darba kopējais apjoms līdz 90 rindiņām.

· Fotogrāfija – katrs dalībnieks var sniegt ne vairāk par 5 darbiem. Kolāžas un datorkompozīcijas netiek pieņemtas. Darbiem jāatbilst konkursa tematam, jābūt .JPG formātā un nedrīkst pārsniegt 3Mb.

· Vizuālā māksla – jebkādas izpildes tehnikas darbs A3 formātā.

· Videoklips – līdz 5 min, slaidu šovs netiek pieņemts.

· Sūtiet savus radošos darbus uz e-pastu daugavpilskonkurss@inbox.lv, vizuālās mākslas darbus un CD (DVD) var iesniegt personiski Daugavpils pilsētas domes Jaunatnes departamentā (Kr. Valdemāra 1; 3.kab.).

· Iesniedzot savu darbu, obligāti JĀNORĀDA dalībnieka vārds, uzvārds, vecums, e-pasts un kontakttālrunis.

Darbus vērtēs Literatūras apvienība „Ruslo-L”, Kultūras Jaunatnes biedrība, Tautas fotostudija „Ezerzeme-F”, DMV „Saules Skola” un Daugavpils pilsētas domes Sabiedrisko attiecību nodaļa.

Mīļi gaidīsim visus dalībniekus, to draugus un līdzjutējus uz konkursa APBALVOŠANU, kas notiks šī gada 22. novembrī plkst. 17:00 Daugavpils pilsētas domē, Konferenču zālē!