Piesakies Daugavpils pilsētas pašvaldības projektu konkursam

Sabiedriskais_fonds_original

No 2017.gada 1.februāra līdz 1.martam Daugavpils pilsētas pašvaldība aicina iesniegt projektu pieteikumus Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas konkursam.

Pašvaldības projektu konkursos var piedalīties nevalstiskās organizācijas, nodibinājumi un biedrības ar juridisko adresi Daugavpils pilsētas administratīvajā teritorijā.

Tiek paredzēti trīs līdzfinansējuma veidi:

1.1. konkursa kārtībā;

1.2. līdzfinansējums aktivitātes braucienam, kas paredz Daugavpils pilsētas popularizēšanu ārpus pašvaldības teritorijas, Latvijas Republikas robežās;

1.3. līdzfinansējums plānotajam projektam, ja Sabiedriskās organizācijas projektu īsteno no cita fonda līdzekļiem, bet tā realizācijai nepieciešams Sabiedriskās organizācijas līdzfinansējums.

Līdz 2017. gada 1. martam aicinām iesniegt pieteikumus konkursa kārtībā.

Pretendentiem jāparedz, ka idejas jārealizē Daugavpils pilsētas pašvaldības administratīvajā teritorijā 2017.gadā. Pašvaldība līdzfinansējumu piešķirs līdz 75% no iesniegtā projekta atbilstošo izmaksu kopējās summas. Maksimālais līdzfinansējuma apmērs ir 1500 eiro.

Projektiem mākslas, izglītības, kultūras un jaunatnes politikas jomā ir paredzēti 54000 euro. Sociālo problēmu risināšanai, veselības un veselīga dzīves veida popularizēšanai budžetā ir ieplānoti 28500 euro.

Papildu informācija, kā arī pieteikuma veidlapas atrodamas Daugavpils pilsētas pašvaldības mājaslapas www.daugavpils.lv sadaļā “Sākums” – “Sabiedrība” – “Daugavpils sabiedriskās organizācijas”.

Sabiedrisko organizāciju projektu līdzfinansēšanas noteikumus un pieteikumu veidlapas var lejupielādēt :

https://www.daugavpils.lv/lv/557

Projekta pieteikumus gaidāmlīdz 2017. gada 1. martam.

Sabiedriskajai organizācijai līdz š.g.1.martampieteikuma dokumentu oriģinālus jāiesniedz parakstītus papīra formā - 1 (vienā) eksemplārā, latviešu valodā, datorsalikumā personiski vai nosūtot pa pastu uz adresi: K.Valdemāra iela 1, Daugavpils, LV-5401, ar norādi “Sabiedrisko organizāciju atbalsta fondam”.

Pieteikumi iesniedzami arī ar drošu elektronisko parakstu, nosūtot uz e-pasta adresi:info@daugavpils.lv.

Sabiedriskā organizācija pieteikuma elektronisko versiju (teksta redaktora formātā) iesniedz nosūtot uz e-pasta adresi:nvo@daugavpils.lv.


Papildus informācija:

Olga Jesse

tālr.: 654 04337