3.oktobrī -  Sveiksim ar Veco laužu dienu Vectropu pansionāta pensionārus. Dāvināsim rudens ziedus.