Afisha_laima_16.05.2012_original

Studentu deju ansamblis „Laima” aicina savus pastāvīgos un jaunos skatītājus uz deju koncertu „Retrospekcija”. Koncerta nosaukums vedina uz pārdomām par bijušiem notikumiem „Laimas” radošajā dzīvē, tādēļ tajā redzēsim trīs atšķirīgus deju uzvedumus, kas skatītājus ir priecējuši dažādos „Laimas” vēstures krustpunktos.

 „Latgales deju spēles” – 1991. gada deju uzvedums ar grandioziem skatītāju aplausiem ir sagaidīts Vispārējos latviešu Dziesmu un Deju svētkos Rīgā, starptautiskos festivālos un koncertos Holandē, Dānijā, Polijā, Vācijā, Kanādā, Krievijā, Baltkrievijā un Itālijā, kur „Laima” tika apbalvota ar 1. vietu mūzikas festivālā – konkursā. Divdesmit gadu laikā, kopš deju uzveduma radīšanas, tas ir kļuvis par „Laimas” vizītkarti, kas aizrauj un aizkustina ar Latgales dejas smeldzi, dvēseliskumu un degsmi.

 „Nekur nav tik labi kā mājās” – 2003. gada deju uzvedumu ar Raimonda Paula mūziku „Laima” ir rādījusi gan daugavpiliešiem, gan Latgales skatītājiem, gan arī Ventspilī. Arī šoreiz, kā kādreiz, emociju vilnis ļaus katram koncerta skatītājam iegrimt savās pārdomās, ko izraisīs neatkārtojamā maestro mūzika un dejotāju atklātās sirdis. „Dej, smej, priecājies” – 1995. gada „nerātnais” deju bloks…, jo esam taču studenti, un studentisko garu nevēlamies zaudēt, tāpēc dāvājam to saviem skatītājiem. „Anno Domini”, „Traktoristi azaidā”, „Lietus deja” un citus 20 gadsimta „šedevrus” atkal redzēsim uz Daugavpils Universitātes koncertzāles skatuves 16. maijā plkst.18.00, Parādes ielā 1.

Nāciet, un būsim kopā! Jūsu Laimieši.


(Ieeja par ziedojumiem)