Du_original

Atvērto durvju dienas Daugavpils Universitātē, kā arī visā Latvijas un Lietuvas pierobežas teritorijā, š.g. 22.septembrī

Latvieši un lietuvieši ir vienmēr cieši sadarbojušies savā starpā, īpaši pierobežas reģionos. Šīm abām vienīgajām baltu tautām ir daudz kopīga, tai pašā laikā joprojām varam viens no otra mācīties un pārņemt pieredzi dažādās jomās, lai sasniegtu vēl labākus rezultātus un uzlabotu dzīves kvalitāti. Šādu iespēju nodrošina Latvijas–Lietuvas pārrobežu sadarbības programma (Programma), kuru līdzfinansē Eiropas Savienība un kas ir tieši vērsta uz Latvijas un Lietuvas reģionu attīstības veicināšanu dažādās iedzīvotājiem būtiskās jomās.

Abu valstu sadarbības saišu stiprināšanai, Latvijas–Lietuvas programma 22.septembrī, kas ir Baltu vienības diena, organizē gada pasākumu „Latvija-Lietuva: SASNIEGUMI”, kas notiksLatvijas un Lietuvas pierobežas reģionos, kā arī Rokišķos, Lietuvā.

Pierobežas reģionos notiks atvērto durvju diena. Daugavpils Universitātē, Vienības ielā 13, no plkst. 11:00 – 17:00 notiks prezentācija par projektā „Joint RT Unit” paveikto, tas ir, izveidoto kopīgo pakalpojumu centru ar Šauļu universitāti, kā arī iespējām, ko sniedz šis pakalpojumu centrs - dzīvnieku parazītu analīzes, augsnes analīzes, konsultācijas ekonomikas dažādošanai laukos. Pasākuma mērķauditorija ir uzņēmēji, lauksaimnieki, atbildīgie pašvaldību un valsts iestāžu darbinieki.

Savukārt Rokišķos, Rokišķu muzejā (Tīzenhauzu al.5), Lietuvā, no plkst. 12:00-16:00 būs iespēja apmeklēt projektu tirgu, tas ir, projektu rezultātu prezentācijas, lekcijas par kopīgiem Latvijai un Lietuvai aktuāliem jautājumiem, kopīgu tradīciju demonstrējumus u.c. aktivitātes, kurās ir aicināti piedalīties visi interesenti.