JD ciemojas Latvijas emigrējušo ģimeņu bērnu un jauniešu nometnē (2014), 18.07.2014 (fotos: 16)