Tikšanās ar nometņu vadītājiem, 18.09.2020 (fotos: 9)