Aktivitātes jauniešiem Feimaņos, 27.08.2020 (fotos: 10)