Pasākums “Foto stendi un stūrīši", 25.08.2020 (fotos: 9)