Jauniešu vasaras nodarbinātība (15-19 gadi) 2020, 30.06.2020 (fotos: 30)