Jauniešu vasaras nodarbinātība (13-14 gadi) 2020, 30.06.2020 (fotos: 8)