Ēnu diena Jaunatnes nodaļā 2020, 12.02.2020 (fotos: 8)