Brīvprātīgo nedēļas noslēdzošā diena, 11.10.2019 (fotos: 5)