Militāri patriotiskā spēle "Latvijas Jaunie sargi", 11.10.2019 (fotos: 95)