NVA jauniešu nodarbinātības programma 2019, 19.08.2019 (fotos: 4)