Lāčplēša dienas Lāpu gājiens, 11.11.2018 (fotos: 7)