Profesiju virpulī atrast savējo! (2018), 08.10.2018 (fotos: 4)