Jaunatnes darbinieku apmaiņas brauciens Rīgā , 19.06.2018 (fotos: 10)