Jauniešu starptautiskais apmaiņas projekts „Cool Craft”, 21.07.2018 (fotos: 27)