Veselības nedēļas rīta rosme, 29.05.2017 (fotos: 4)