Jauniešu rudens poētiskais slems, 08.10.2016 (fotos: 21)