Nometne "Vaduguns" Daugavpils Centra vidusskolā, 30.06.2016 (fotos: 17)