Jaunatnes lietu konsultatīvās komisijas pirmā sēde, 19.05.2016 (fotos: 4)