Kindergarten-22042391920-1_original

Bērnu un jauniešu nometņu īstenotāji tiek aicināti izmantot Latvijas valsts budžeta programmas “Atbalsts bērnu un jauniešu nometņu organizēšanai 2021.gada vasarā” finansējumu. Minētā programma nodrošina atbalstu līdz 95 eiro par katru dalībnieku nometnē. Īstenojot 5 dienu (vai diennakšu) nometni ar 30 dalībniekiem, iespēja iegūt finansējumu 2 850 EUR.

Ņemot vērā to, ka skolu pedagogi pēc grūta mācību gada Covid-19 pandēmijas apstākļos ir noguruši un nelabprāt savu atvaļinājumu izmanto darbam nometnēs, Jauno speciālistu nodarbinātības programma (turpmāk – JSNP) aicina uz atvieglotiem nosacījumiem iesaistīt nometņu īstenošanā jauniešus no 18 līdz 29 gadiem.

Lai finansiāli motivētu jauniešus iesaistīties nometņu īstenošanas procesā, JSNP nodrošina iespēju jauniešiem izmaksāt stipendijas. Šo iespēju var izmantot jebkura veida nometnēm vai cita veida darbībai, kur jaunieši gūst pieredzi.

Stipendijas tiek maksātas no nometnes īstenošanai paredzētajiem līdzekļiem ar JSNP starpniecību, pamatojoties uz Valts ieņēmumu dienesta apstiprināto nolikumu.

JSNP ir veidota, lai darba devējus motivētu uzņēmumu (SIA, biedrību, nodibinājumu, pašvaldību u.c.) darbībā iesaistīt jauniešus, nodrošinot atvieglojumus un atbalstu.

 

Lai jauniešus iesaistītu nometnes darbībā:

- Nometnes organizators atrod un atlasa jauniešus iesaistei nometnes īstenošanā – JSNP darbinieki var palīdzēt ar informācijas par vakanci izplatīšanu interneta vidē;

- Aizpilda anketu vietnē www.nodarbinatiba.lv – anketā ir jānorāda dati par organizāciju un jauniešiem līgumu, un citu dokumentu sastādīšanai;

- Saņem e-pastā noformētus dokumentus, kurus paraksta un nosūta JSNP – nometnes organizatoriem nav jāpilda nekāda veida dokumenti, to izdara JSNP darbinieki;

- Īsteno nometni;

- Iesniedz atskaiti – uzreiz pēc nometnes īstenošanas vai pēdējā dienā JSNP iesūtīs aizpildītu atskaiti, kura jāpārskata un jāatsūta atpakaļ uz JSNP e-pastu;

- Saņem rēķinu no JSNP par brīvprātīgā darba veicēju izmaksu segšanu – nometņu īstenotājiem ir jārēķinās, ka JSNP administrēšanas izmaksas sastāda 20% no stipendijās izmaksājamās summas, kas tiks iekļauta rēķina summā;

- JSNP izmaksā stipendijas jauniešiem – stipendijas tiek izmaksātas 3 dienu laikā pēc rēķina apmaksas;

- JSNP sagatavo un iesniedz atskaites par izmaksātajām stipendijām – par izmaksātajām stipendijām JSNP sniedz pārskatu Valsts ieņēmumu dienestam.

 

 

Nometņu īstenošanas nosacījumi (pieejams pašvaldību nometņu īstenošanas nolikumos) nosaka, ka nometnēs var tikt iesaistīti jaunieši līdz 25 gadu vecumam, ja viņi tiek iesaistīti, kā atbalsta personāls nometnes organizēšanā. Šajā gadījumā arī par šiem jauniešiem vecumā no 18 līdz 25 gadiem var saņemt nometnei paredzēto finansējumu 95 EUR apmērā un novirzīt stipendijas izmaksāšanai.

Pašvaldību saraksts, kurās ir izsludināta pieteikšanās nometņu organizēšanai ir pieejams Valsts Izglītības satura centra mājas lapā: www.visc.gov.lv/lv/atbalsts-nometnu-organizesanai

Lai iegūtu papildus informāciju sazinieties ar Latvijas jaunatnes nodarbinātības programmas projektu vadītājām:

 

projektu vadītāja Rebeka Patrīcija Helmane
Tālrunis: 22335934
e-pasts: rebeka.p.helmane@nodarbinatiba.lv

 

projektu vadītāja Ginta Bērziņa
Tālrunis: 26951409
e-pasts: ginta.berzina@nodarbinatiba.lv

 

Jauno speciālistu nodarbinātības programma
biroja tālrunis: 20003075
e-pasts: info@nodarbinatiba.lv
Interneta vietne: www.nodarbinatiba.lv