Happy_art_kursi_original

Nodibinājums Dakini Fonds projekta ietvaros “Māksla dzīvot harmonijā” aicina pieteikties jauniešus uz mākslas kursiem “Happyart kursi”. 19.01.2020. plkst. 11:00 Varšavas ielā 45/110 aud. Daugavpils.

Dalībnieku skaits ir ierobežots. Pieraksts pa tel. 22190163. Dalība ir bezmaksas. Pasākumā gaitā tiks fotografēts un filmēts. Projektu atbalstīja: projekts “Pumpurs” – ES “Atbalsts priekšlaicīgas mācību pārtraukšanas samazināšanai” (8.3.4.0/16/1/001) un biedrība “Kāpēc5”.