Jaunatnes nodaļa aicina darbā vecāko jaunatnes lietu speciālistu (nometnes un projekti)

Te_ir_darbs_(vec%c4%81kais_jaunatnes_lietu_speci%c4%81lists)_original

Prasības pretendentiem:

· Augstākā akadēmiskā vai otrā līmeņa profesionālā augstākā izglītība;

· Jaunatnes lietu speciālista izglītība vai kursi;

· Valsts valodas zināšanas augstākajā līmenī;

  • Pieredze nometņu organizēšanā un projektu rakstīšanā;

· Vēlamas svešvalodu zināšanas;

· Augsta atbildības sajūta, analītiskās spējas, ļoti labas komunikācijas prasmes, prasme vadīt un organizēt savu darbu, spēja patstāvīgi pieņemt lēmumus;

· Precizitāte un augsta atbildības sajūta;

· Prasme argumentēt savu viedokli un pieņemt lēmumus;

· Spējas strādāt paaugstinātas intensitātes un psiholoģiskās slodzes apstākļos;

· Zināšanas un iemaņas administratīvajā darbā;

· Zināšanas par normatīvajiem aktiem, kas saistīti ar amata pienākumu izpildi;

· Zināšanas dokumentu noformēšanā un izstrādāšanā;

· Prasmes darbā ar biroja tehniku un standarta programmatūru.

 

Pamatpienākumi:

  • Organizēt bērnu un jauniešu nometnes saskaņā ar valsts un pašvaldību izvirzītajām prioritātēm jaunatnes politikas jomā;
  • Izvēlēties un organizēt bērnu un jauniešu vecumam piemērotas nometnes un veikt to rezultātu analīzi;
  • Nodrošināt savlaicīgu informācijas par bērnu un jauniešu vasaras nometņu reģistrāciju un aktivitāšu izplatīšanu masu informācijas līdzekļos, interneta portālos;
  • Aprēķināt un piesaistīt finanšu līdzekļus, kas nepieciešami bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai;

· Izstrādāt priekšlikumus bērnu un jauniešu vasaras nometņu organizēšanai un attīstībai;

· Motivēt jauniešus un organizācijas iesaistīties projektu, aktivitāšu un programmu izstrādē, īstenošanā, izvērtēšanā un pilnveidošanā;

· Pastāvīgi pilnveidot savas zināšanas par jaunatnes politikas jautājumiem Latvijā un Eiropas Savienībā;

· Sekot līdzi projektu konkursiem, kuros var piedalīties pašvaldība un NVO,

sniegt konsultācijas par projektu vadību un esošiem un plānotiem projektu konkursiem;

· Projekta plānošana, organizēšana, vadība un kontrole.

 

 

Darba alga 800.00 EUR

 

Iesniedzamie dokumenti:

Pieteikumu, CV, motivācijas vēstuli, izglītības apliecinošu dokumenta kopiju, valsts valodas zināšanu apliecinoša dokumenta kopiju (ja izglītība nav iegūta valsts valodā) līdz 2020.gada 16.janvārim  nosūtīt uz e-pasta adresi: info@daugavpils.lv norādot izvēlēto vakanci. Tālrunis uzziņām 20231327.