Dsc_0143_original

2019. gada 3. decembrī jaunatnes pārstāvji tikās ar Daugavpils pilsētas domes priekšsēdētāju Andreju Elksniņu. Tikšanās bija pārstāvētas tādas jaunatnes organizācija kā Daugavpils pilsētas Jauniešu dome, Bērnu jauniešu centra “Jaunība” Daugavpils iniciatīvu skolēnu apvienība, kā arī dažu Daugavpils skolu skolēnu parlamenti un pašpārvaldes.

Tikšanās sākās ar sēdes dalībnieku iepazīšanos un Dome priekšsēdētājs atzīmēja, ka jaunieši, kuri ieradās uz tikšanos, ir vispusīgi iesaistīti savas skolas un pilsētas dzīvē, kā arī viņi ir disciplinēti un mērķtiecīgi savu ideju īstenošanā. Tikšanās laikā tika apspriestas idejas par “Jauniešu iniciatīvu grupas” izveidi, kā jaunieši var ietekmēt problēmu risināšanu, izmantojot viņiem tik ierastos sociālos tīklus.

Jau tika ieplānota arī nākamā tikšanās reize ar Domes priekšsēdētāju, kur jauniešiem būs jāizsakās par tām problēmām, kuras viņi uzskata par būtiskākajām jauniešu vidū.

Sadarbība ir tas spēks, kas virza pilsētas attīstību un vides uzlabošanu, risina problēmas un ievieš inovācijas sabiedrības dzīvē.

Informāciju sagatavoja:

Jauniešu domes prezidents

Nikita Kuzmins