Man-in-beige-blazer-holding-tablet-computer-3184328_original

Augstākās izglītības iestāžu pārstāvji, mācībspēki, studentu pašpārvalžu pārstāvji un aktīvie studenti tiek laipni aicināti uz Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras (JSPA) organizētu informatīvu semināru par starpkultūru un neformālās izglītības iespējām augstākās izglītības iestādēm, kas sagatavo studentus darbam ar jauniešiem. Seminārs notiks 2019. gada 29. novembrī, Rīgā. Pieteikšanās elektroniski līdz 2019. gada 22. novembrim!

Seminārā būs iespēja uzzināt par JSPA piedāvātajiem neformālās un starpkultūru izglītības, brīvprātīgā darba, projektu vadības un jaunatnes politikas mācību moduļiem, kā arī jaunatnes jomas projektu izstrādes iespējām programmās "Erasmus+: Jaunatne darbībā" un "Eiropas Solidaritātes korpuss" un šo programmu pielietošanu mācību procesa bagātināšanā.

Informatīvā semināra laikā būs iespēja:

  • Uzzināt par neformālās izglītības metodēm un iespējām savienot teoriju un praksi mācību procesā;
  • Iegūt plašāku informāciju par programmām "Erasmus+: Jaunatne darbībā", "Eiropas Solidaritātes korpuss” un to potenciālu mācību darba bagātināšanā;
  • Informāciju par JSPA piedāvātajiem neformālās un starpkultūru izglītības, brīvprātīgā darba, projektu vadības un jaunatnes politikas mācību moduļiem, ko iespējams integrēt esošajā mācību saturā;
  • Iegūt plašāku informāciju par augstskolu mācībspēku un neformālās izglītības mācību vadītāju sadarbības iespējām ilgtermiņa projekta "Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence "Among Others" ietvaros, tai skaitā citu valstu pieredzi.

Informatīvajam semināram aicinām pieteikties:

  • Augstākās izglītības iestāžu mācībspēkus un studentu pašpārvalžu pārstāvjus, kā arī aktīvos studentus, kas ir iesaistīti studiju programmās un ārpusstudiju aktivitātēs augstskolās, kur māca personas, kas strādās ar jauniešiem – pedagogi, karjeras konsultanti, sociālie darbinieki u.c.
  • Studentus un augstākās izglītības iestāžu pārstāvjus, kuriem nav pieredze programmas "Erasmus+: Jaunatne darbībā", "Eiropas Solidaritātes korpuss”, vai tā ir neliela.

Projekta "Non-formal Learning in Higher Education: Developing Intercultural Competence "Among Others" ietvaros sadarbībā ar divām augstākās izglītības iestādēm esošo studiju kursu ietvaros tiek piedāvāti mācību moduļi par jaunatnes politiku, neformālo izglītību, brīvprātīgo darbu, starpkultūru izglītību un projektu vadību, ko pasniedz praktiķi – jaunatnes jomas profesionāļi sadarbībā ar sadarbības augstskolu mācībspēkiem. Šie moduļi pašlaik tiek nodrošināti Daugavpils Universitātē un Liepājas Universitātē Karjeras konsultanta un jaunatnes lietu speciālista maģistra studiju programmās.

Seminārs notiks 2019. gada 29. novembrī Kultūras telpā “3 MĀSAS” – Zirgu ielā 1Rīgā, laikā no plkst. 12:00 līdz 16:00. Dalība seminārā ir bez maksas.

Piesakies, ja vēlies uzzināt, kā neformālās izglītības metodes ieviest savā mācību iestādē! Vietu skaits ir ierobežots.

Pieteikšanās semināram līdz 2019. gada 22. novembrim, aizpildot anketu: https://forms.gle/cUWv5xMpANv8hKLP6

Papildus informācijai:

Laura Liepa-Timma

Jaunatnes starptautisko programmu aģentūras

Starptautiskās sadarbības un atbalsta daļas projektu koordinatore

Mūkusalas iela 41, Rīga, LV-1004

Tālr: +371 67358069

laura.liepa-timma@jaunatne.gov.lv