1-001_max_original

3.decembrī Daugavpilī notiks teorētiski praktisks seminārs Bērnu un jauniešu vispusīgā fiziskā sagatavotība. Seminārā uzstāsies Zane Šmite (starptautiska sporta fizioloģijas pētniece) un Staņislavs Olijars (B kategorijas treneris futbolā un vieglatlētikā ar 17 gadu augstu sasniegumu sportista pieredzi).

 Zane Šmite vadīs teorētisko nodarbību “Izturības un spēka slodžu nozīme bērnu un jauniešu vispusīgās fiziskās sagatavotības attīstīšanā”. Nodarbības laikā tiks apskatīts bērnu un jauniešu treniņu procesa fizioloģiskais pamatojums un nozīme atšķirīgos vecumposmos. Paralēli tiks analizēta dažādu fiziskas slodzes veidu ietekme uz bērnu un jauniešu aerobām un neiromuskulārām (spēka, jaudas, ātruma) darbaspējām, kā arī tiks analizēta motoro prasmju attīstīšanas nozīme, lai samazinātu traumu risku.

Savukārt, Staņislavs Olijars vadīs teorētiski praktisko nodarbību “Pimssezonas sagatavošanās vispusīgas fiziskās sagatavotības attīstīšanā”, kurā tiks analizēta bērnu un jauniešu vispusīgās fiziskās sagatavotības nepieciešamība kā arī tās specifika pirmssezonas sagatavošanas posmā.

Pieteikšanās līdz 27.novembrim, aizpildot pieteikuma formu: Reģistrācija 

Seminārs notiks: 2019.gada 3.decembrī, plkst.10.00, Daugavpils Centra vidusskolā (Kandavas ielā 17), reģistrācija no plkst.9.30.

Semināra dalībniekiem jāņem līdzi sporta tērps.

Dalībnieki saņems apliecību par sporta speciālistu profesionālās pilnveides izglītības programmas apguvi 8 stundu apmērā, derīgu sporta speciālistu resertifikācijai.
Apliecības varēs saņemt tikai semināra dalībnieks personīgi, uzreiz pēc semināra noslēguma!

Uz tikšanos seminārā!