%d0%9c%d0%a1__%d0%bb%d0%b8%d1%81%d1%82%d0%be%d0%b2%d0%ba%d0%b0_(%d0%b04)_original

Tematika Robottehnika un Minecraft

Vecums 8-10 gadi

Datumi 22.07.-02.08.

05.08.-16.08.

Laiks 8.00-17.00.

Apmaksa

100 eiro (par vienu cilvēku)

90 eiro (kopā ar draugu)

Ēdināšana Pusdienas un launags

 Pasniedzēji: labākie IT skolas pasniedzēji no Baltkrievijas

Nometnes mērķis:

- izveidot skolēnu priekšstatu par Minecraft Education Edition mehānismiem, struktūru un komandu blokiem, kā arī programmēšanu.

- dažādu mehānismu modelēšanas iemaņu apgūšana, iepazīšanās un iemaņu apguve darbam ar specializētiem blokiem.

- prasmju attīstība uzdevumu risināšanai no robottehnikas sacensību reglamenta uz Lego Wedo 2,0 konstruktora bāzes.

- veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību sporta un radošajās nodarbībās, radot priekšstatu par veselīgu un vispusīgu dzīvesveidu un personību.

Nometnes uzdevumi:

- darbs ar komandas un struktūras blokiem, iepazīšanās ar redstones un sviru nozīmi un vienkāršo mehānismu izveidošana ar tiem, redstones bloku izmantošana Minecraft EE

- izveidot multiplikācijas filmu (sižetu) ar Minecraft varoņiem mine-imator programmā

- izskatīt robota mehānisko mezglu mijiedarbības ar elektroniskām un optiskām iekārtām

- iegaumēt algoritmizācijas un programmēšanas pamatus

- iepazīstināt bērnus ar lietotāju programmām google-prezentācijas un 3D paint

- izpildīt darbus OneDrive platformā

- attīstīt savas iemaņas matemātikas, fizikas, konstruēšanas un programmēšanas jomās

- saņemt kritiskās domāšanas iemaņas nestandartā situācijās un attīstīs radošās spējas

- attīstīt atbildību, saskarsmes prasmes un iemaņas plānot un organizēt savu darbību individuālā un kolektīvā darbā

Nometnes aktivitātes saistītas ar tematu:

- Sava Lego WeDo 2,0 robota izgatavošana

- Robotu apmācība gudrajām komandām

- Programmēšanas pamati

- Robotu sacensības

- Ekskursijas

- Komandu spēles svaigā gaisā

- Savas multiplikācijas filmas veidošana ar Minecraft varoņiem

- 3D paint programmas apgūšana

- Un daudz kas cits

Nometnes apmeklējuma vietas

Ekskursija uz “Marka Rotko centrs”

Daugavpils bērnu bibliotēka

Daugavpils zoodārzs  u.c

Dienas kārtība:

8.00 – 9.00 – pulcēšanās / tikšanās 
9.00 – 9.30 – rīta rosme 
9.30 – 10.00 – pastaiga svaigā gaisā
10.00 – 11.30 – Pulciņu nodarbības –
Minecraft vesums 
11.30 – 12.30 –
nodarbošanās radošās darbnīcas
12.30 – 13.00 –pusdienas

13.00 – 13.30 – pastaiga svaigā gaisā, aktivitātes
13.30 – 15.00 - Pulciņu nodarbības –
Robottehnika LegoWedo

15.00 – 15.30 – launags

15.30 – 16.50 - izklaides, ekskursijas, nodarbības

16.50 – 17.00 - ceļš uz mājām

Informācija par nometnes vadītāju

Olga Čebajeva

22135555, kursi@mcplus.lv