6_original

Ieslodzījuma vietu pārvalde īsteno vairākas brīvprātīgā darba formas.

Kopš 2016. gada decembra projekta “Bijušo ieslodzīto integrācija sabiedrībā un darba tirgū” ietvaros tiek piesaistīti brīvprātīgie darbam ieslodzījuma vietās.

Sadarbībā ar Valsts probācijas dienestu (VPD) tiek īstenota brīvprātīgā darba forma – līdzgaitniecība. Brīvprātīgie atbildīguma un atbalsta apļos (AAA) nodrošina sevišķi bīstamu likumpārkāpēju drošu integrāciju sabiedrībā pēc atbrīvošanas no ieslodzījuma vietas. Kā arī jauna atbalsta forma ir līdzgaitniecība grupās, kas tiek organizēta sadarbībā ar biedrību “Bona Fide Latvia” un tiek piedāvāta ieslodzītajiem, kuri pēc atbrīvošanas nenonāk VPD uzraudzībā.


Vairāk informācijas skatīt pielikumā.

Приложенные файлы: