G_n_city_original

“Gen-Y City” projekta radošā komanda sadarbībā ar ārējiem ekspertiem ir nākusi klajā ar projekta “Get into the swing of the City!” / ”Iejūties pilsētas ritmā!” video, https://www.youtube.com/watch?v=3_ahwLUGAlE kurā atspoguļoti Daugavpils labās prakses piemēri, kā arī pilsētas radošais potenciāls kopumā. Video parāda Daugavpils daudzveidību, to, ka te ir daudzu tautību pārstāvji un katrs runā savā valodā (video - latviski, latgaliski, krieviski un poliski), bet tas netraucē viņiem saprasties un strādāt kopā, lai Daugavpili padarītu par vietu, kur gribas dzīvot, mācīties un strādāt, kā arī radoši attīstīties. Sarunas PIE galda simbolizē formālo ideju apmaiņu, savukārt darbības UZ galda parāda to, cik radoši ģenerējas idejas mūsu galvās.

Īpašs paldies: “Studija 3KM”, “Imbir Cafe”, “Daugavpils teātris”, “Stop Time Dance Studio” un visiem, kas palīdzēja, atbalstīja, ticēja un ikdienā veido Daugavpils pilsētu labāku!

URBACT III programmas ietvaros tiek īstenots projekts “Get into the swing of the City!” / ”Iejūties pilsētas ritmā!” (Gen-Y City), kura galvenā ideja ir saglabāt, piesaistīt un attīstīt Daugavpils iedzīvotāju radošās kompetences. Izglītības sistēmas daudzveidība, radošais pamats un mākslinieciskā gaisotne, kas valda pilsētā, ir veicinošie faktori Daugavpils “y” paaudzes attīstībai. Pilsēta cenšas būt orientēta uz radošā biznesa veicināšanu, kā arī cenšas piesaistīt talantīgus un radošus cilvēkus palikt un attīstīties Daugavpils pilsētā.

Projekts “Get into the swing of the city” / “Iejūties pilsētas ritmā!” (Gen-Y City) tiek īstenots no ERAF URBACT III programmas līdzekļiem