Молодежная дума

Jauniešu domes mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas jaunatnes interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

Состав Молодежной Думы:

 • 1.prezidents_thumb
  Nikita Bortnikovs
  Президент
  Тел.: 27867245
  n.bortnikovs@inbox.lv
 • 2.vice-prezidente_thumb
  Milana Kravale
  Вице-президент
  Тел.: 26805588
  milanakravale@gmail.com
 • 3.sekret%c4%81re_-_protokoliste_thumb
  Oļesja Šulja
  Секретарь-протоколист
  Тел.: 20908066
  osulja68@gmail.com
 • 4.sabiedrisko_attiec%c4%abbu_koordinatore_thumb
  Līga Stašanova
  Координатор по вопросам общественных отношений
  Тел.: 26407588
  ligastasanova@inbox.lv
 • 5._kult%c5%abras_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Jekaterina Čornobiļa
  Координатор по вопросам культуры
  Тел.: 28342390
  nakonec19@inbox.lv
 • 6.sporta_un_vesel%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Jūlija Soldatenkova
  Координатор по вопросам здоровья и спорта
  Тел.: 25521519
  yulyas@inbox.lv
 • 7.izgl%c4%abt%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Alise Oļeņina
  Координатор по вопросам образования
  Тел.: 20482237
  a.more17f@gmail.com
 • 8.att%c4%abst%c4%abbas_un_sadarb%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_thumb
  Ksenija Golovataja
  Координатор по вопросам развития и сотрудничества
  Тел.: 26905820
  K-golovataja@inbox.lv