Молодежная дума

Jauniešu domes mērķis ir nodrošināt Daugavpils pilsētas jaunatnes interešu pārstāvniecību un vajadzību aizstāvību, kā arī sekmēt pašvaldības jauniešu sadarbību, pieredzes apmaiņu un iniciatīvas darbā ar jaunatni, veicināt jauniešu personīgo izaugsmi un pilntiesīgu līdzdalību sociālajā, politiskajā un kultūras jomā - vietējā, valsts un starptautiskā mērogā.

Состав Молодежной Думы:

 • 1.prezidents_nikita_kuzmins_thumb
  Nikita Kuzmins
  Президент
  Тел.: 25323672
  kuzminnikita2001@gmail.com
 • 2.viceprezidente_anastasija_tumanovska_thumb
  Anastasija Tumanovska
  Вице-президент
  Тел.: 29750545
  nastja6363@inbox.lv
 • 3.sekret%c4%81re_-_protokoliste_veronika_ra%c5%86%c5%a1eva_thumb
  Veronika Raņševa
  Секретарь-протоколист
  Тел.: 29867709
  nikaran2016@mail.ru
 • 4.sabiedrisko_attiec%c4%abbu_koordinatore_anastasija_me%c4%bcnikova_thumb
  Anastasija Meļnikova
  Координатор общественных отношений
  Тел.: 28942609
  sheldonhapy@gmail.com
 • 5.kult%c5%abras_jaut%c4%81jumu_koordinators_nikita_bortnikovs_thumb
  Nikita Bortnikovs
  Координатор по вопросам культуры
  Тел.: 27867245
  n.bortnikovs@inbox.lv
 • 6.sporta_un_vesel%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_milana_kravele_thumb
  Milana Kravele
  Координатор по вопросам здоровья и спорта
  Тел.: 26805588
  milanakravale@gmail.com
 • 7.izgl%c4%abt%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinatore_viktorija_pa%c5%a1kova_thumb
  Viktorija Paškova
  Координатор по вопросам образования
  Тел.: 26254555
  vikapaskova@inbox.lv
 • 8.att%c4%abst%c4%abbas_un_sadarb%c4%abbas_jaut%c4%81jumu_koordinators_%c4%92riks_voitkevi%c4%8ds_thumb
  Ēriks Voitkevičs
  Координатор по вопросам развития и сотрудничества
  Тел.: 27114664
  Erik_28@inbox.lv