Militāri patriotiskā spēle "Latvijas Jaunie sargi", 11.10.2019 (к-во фото: 95)