Kontakti:

Tālrunis: 29705044

E-pasts: bison.latvia@gmail.com

Facebook: Biedrība "Bison"

Biedrība "Bison"

Ienākt ar Facebook

Biedrība "Bison" tika dibināta 2016. gada sākumā. Biedrības mērķis ir attīstīt brīvdabas izglītības un brīvdabas piedzīvojumu kustību Latvijā, kā arī popularizēt aktīvu, veselīgu un ilgtspējīgu dzīvesveidu visa vecuma cilvēku vidū, izglītot sabiedrību jautājumos, kuri skar arvien pieaugošo gaisa, ūdens un augsnes piesārņojuma intensitāti, pilnveidot cilvēku brīvā laika pavadīšanas iespējas, veidot informatīvo telpu dažādām iedzīvotāju grupām, lai pilnveidotu un saskaņotu iniciatīvu un labās prakses piemēru izplatību sabiedrībā, kuri varētu sekmēt bērnu, jauniešu un pieaugušo aktīvāku iesaistīšanos veselīga un ilgtspējīga dzīvesveida kustībā, popularizēt un aktīvi izmantot neformālās izglītības metodes darbā ar bērniem, jauniešiem un pieaugušiem, kā arī apzināt kultūrvēstures nozīmi un vērtību mūsdienu cilvēku dzīvē.