Kontakti:

Mob.t.: +371 29203846

E-mail: rjazancevs.pavels@inbox.lv

Biedrība "J.ORG"

Ienākt ar Facebook

Mērķis:

Veicināt Daugavpils pilsētas un Daugavpils novada jauniešu sociālo, kulturālo un sabiedrisko saiti ar apkārtējo sabiedrību;- Saiti starp jauniešiem un pašvaldību iestādēm, jauniešu iesaistīšana pilsētas un novada aktivitātēs;- Samazināt jaunatnes aizbraukšanu uz ārzemēm; nodrošināt apstākļus un motivāciju jaunatnei;- Jauniešu tiesību aizstāvēšana un aizsargāšana;- Daugavpils un Daugavpils novada jauniešu pašapziņas un pašcieņas uzlabošana;- Pretdarbība pret narkotikām, veselīga dzīvesveida popularizēšana;- Jauniešu brīvā laika pavadīšanas pasākumu organizēšana;- Jauniešu neformālas izglītības pasākumu organizēšana;- Finansiālos, materiālos, intelektuālos un cita veida resursus grupas mērķa sasniegšanai koordinēšana un piesaistīšana;- Sadarbību attīstīšana ar ārvalstu un Latvijas Republikas valsts pašvaldību un nevalstiskajām organizācijām, uzņēmumiem;- Palīdzēt pensionāriem, invalīdiem un kara veterāniem;- Audzināt patriotiskās un pilsonības jūtas.