izdrūkāt

"Virtuālais ceļojums pa brīnumaino pasauli"

Nometnes norises vieta: Daugavpils 15.vidusskola

Norises laiks: 02.06.2022. - 22.06.2022.

Nometnes norises adrese: Valkas iela 4, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Ceļojums pa pasauli (ģeogrāfija un apkārtējā vide)

Bērnu vecums: 7 - 11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Piedāvāt iespēju bērniem atpūsties, attīstīties un tajā pašā laikā iegūt jaunas zināšanas par dažādām pasaules valstīm. Attīstīt bērnu radošās prasmes un iemaņas. Veicināt bērnu garīgo, fizisko un kustību prasmju un iemaņu attīstību, audzināt bērnos cieņu attieksmē pret klases biedriem, audzinātājiem, apkārtējo vidi.

Nometnes uzdevumi:

- sekmēt bērnu tikumisku, ētisku un estētisku audzināšanu;
- paplašināt bērnu redzes loku;
- dot iespēju bērniem apliecināt un attīstīt savus talantus;
- apmeklēt dažādus pilsētas objektus;
- organizēt spēles un konkursus, saistītus ar dažādām valstīm;
- apmeklēt dažādus Latvijas kultūrvēsturiskus objektus;
- apmeklēt pilsētas vēsturiskās vietas;
- iesaistīt bērnus sporta spēlēs;
- veicināt jauno iemaņu iegūšanu;
- veicināt bērnu sadarbību (pāros, grupās);
- veicināt cieņu pret apkārtējo vidi.

Nometnes plānotās aktivitātes:

1. Virtuālie ceļojumi pa dažādām valstīm
2. Attīstošās un radošās spēles, saistītas ar tematu 4. Ceļotāja rokasgrāmatas izveidošana.(“Paskaidro un parādi vārdu”, “Atmiņas spēle”, “Twister”, “Kas? Kur? Kad?”, “Intuīcija”, “Kur loģika?”utt.
3. Plakātu konkurss „Mana sapņu valsts”.
4. Dzejoļu konkurss “Ceļojot pa pasauli”
5. Talantu šovs
6. Ceļotāja rokasgrāmatas aizpildīšana
7. Ceļotāju zīmējumu izstāde
8. Dažādu pilsētas vietu apmeklējumi:
Parka „Daugavpils Tarzāns” apmeklējums , Latgales airēšanas centra apmeklējums, Daugavpils cietokšņa apmeklējums, Latgales zoodārza apmeklējums, Latgales sporta suņu biedrības apmeklējums, Zirgu sporta cienītāju bērnu kluba apmeklējums, Biedrības „ Jautrie bērni” apmeklējums, JuRita mini Zoo apmeklējums, Ekspozīcijas “RetroGaraž-D” apmeklējums, Daugavpils Māla Mākslas centra ekspozīcijas apskate un nodarbība, Daugavpils inovāciju centra apmeklējums, Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums, Tradīciju mājas apmeklējums un ekspozīcijas “Viedais galds” apskate, Dārzkopības tūre stādu audzētavā “Gartda”.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00 – 8.45 – pulcēšanās/ tikšanās/ iepriekšējās dienas apspriešana/ sasniedzamā rezultāta izvirzīšana
8.45 – 9.00 – rīta rosme
9.00 –9.30 – brokastis
9.30 – 12.00 – virtuālais ceļojums uz 1 no pasaules valstīm, izklaides, spēles, ekskursijas, laika pavadīšana nometnes telpās un ārpus tām
12.00 – 12.30 – pusdienas
13.00 – 15.00 – radošās darbnīcas, grupu darbi, ekskursijas, sporta spēles 15.00 – 15.15 – launags
15.15 – 17.00 – interešu pulciņi, pastaiga, atgriezeniskā saite par dienas laikā sasniegto

Informācija par nometnes vadītāju
Aija Makarova
28279459 aijagedroica@inbox.lv