izdrūkāt

„Profesiju pasaulē”

Nometnes norises vieta: Daugavpils 9.vidusskola

Norises laiks: 01.08.2022. - 19.08.2022.

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 85 EUR

Nometnes tematika: Karjeras atbalsts bērnu interešu un kompetenču izzināšanā

Bērnu vecums: 7-11

Valoda: Bilingvāli

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Sniegt bērniem iespēju izzināt profesiju pasauli, savas intereses un attīstīt kompetences turpmāka karjeras ceļa plānošanā.

Nometnes uzdevumi:

1. Palīdzēt bērniem iepazīt profesiju pasauli, izzināt savas intereses;
2. Pilnveidot skolēnu intelektuālās, radošās, fiziskās spējas;
2. Sniegt skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;
3. Organizēt dažādus konkursus/aktivitātes, kuros nometnes dalībnieki spēs iepazīt profesiju pasauli un izpaust savus talantus.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Aktivitātes profesiju pasaules izzināšanā: spēles un rotaļas, radošie darbi, darba lapas, bērnu karjeras testi savu interešu izzināšanai.
Dažāda veida aktivitātes intelektuālo, radošo, fizisko spēju un saskarsmes spēju attīstīšanai, savu talantu prezentēšanai.
Dārzkopības jomas profesiju iepazīšana tūrē stādu audzētavā “Gartda”;
Daugavpils uzņēmumu “Daugavpils ūdens”, “Daugavpils Satiksme” apmeklējums darba pasaules iepazīšanai;
Daugavpils inovāciju centra apmeklējums;
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums;
Daugavpils Māla Mākslas centra ekspozīcijas apskate un nodarbība mākslas jomas profesiju iepazīšanai;
Latgales zoodārza un Zirgu sporta cienītāju bērnu kluba apmeklējums zoologa profesijas iepazīšanai;
Ekskursija Daugavpils skrošu rūpnīcā;
VUGD posteņa apmeklējums ugunsdzēsēju profesijas iepazīšanai;
Pašvaldības policijas apmeklējums policista profesijas iepazīšanai;
Šaušanas nodarbības apmeklēšana;
Ātrās palīdzības apmeklējums medicīnas jomas profesiju iepazīšanai;
Robežsardzes kinologa profesijas iepazīšana;
Glābšanas dienesta apmeklējums glābēja profesijas iepazīšanai un vizināšanas ar laivām;
Radošo profesiju iepazīšana Z/S “Kļavas”;
Ekskursijas Daugavpils cietoksnī ģida profesijas iepazīšanai;
Ekspozīcijas “Nikolaja vārti – durvis pagātnē” apmeklējums;
Mākslas galerijas “Baltais zirgs” un salona “Housevintage” apmeklējums;
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklējums mākslas jomas profesiju iepazīšanai;
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklējums pagātnes profesiju iepazīšanai;
Plānota ekskursija ārpus pilsētas: Krāslava, Indras Laimes muzejs.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00- 8.30 Pulcēšanās
8.30.-9.00 Rīta rosme
9.00.-9.10 Rotaļas, spēles, dienas mērķu nospraušana
9.10- 9.30 Brokastis
9.30- 12.30 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, nodarbības, konkursi u.t.t.)
12.30-12.50 Pusdienas
12.50-15.00 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi, nodarbības u.t.t.)
15.00-15.20 Launags
16.00-17.00 Rotaļas, spēles

Informācija par nometnes vadītāju
Ludmila Kondrašova-Lutinska
26889777 llutinska@inbox.lv