izdrūkāt

„Profesiju pasaulē”

Nometnes norises vieta: Daugavpils Zinātņu vidusskola (18.novembra iela 47, Daugavpils)

Norises laiks: 07.08.2023. - 25.08.2023.

Nometnes norises adrese: 18.novembra iela 47, Daugavpils

Сena: 120 EUR

Nometnes tematika: Karjeras atbalsts bērnu interešu un kompetenču izzināšanā

Bērnu vecums: 7 - 11 gadi

Valoda: Latviešu

Darba laiks: 8.00 - 17.00

Dalībnieku skaits: 40

Nometnes mērķis:
Sniegt bērniem iespēju izzināt profesiju pasauli, savas intereses un attīstīt kompetences turpmāka karjeras ceļa plānošanā.

Nometnes uzdevumi:

1. Palīdzēt bērniem iepazīt profesiju pasauli, izzināt savas intereses;
2. Pilnveidot skolēnu intelektuālās, radošās, fiziskās spējas;
2. Sniegt skolēniem iespēju lietderīgi pavadīt laiku, attīstot savus talantus un saskarsmes spējas;
3. Organizēt dažādus konkursus/aktivitātes, kuros nometnes dalībnieki spēs iepazīt profesiju pasauli un izpaust savus talantus.

Nometnes plānotās aktivitātes:

Aktivitātes profesiju pasaules izzināšanā: spēles un rotaļas, radošie darbi, darba lapas, bērnu karjeras testi savu interešu izzināšanai.
Dažāda veida aktivitātes intelektuālo, radošo, fizisko spēju un saskarsmes spēju attīstīšanai, savu talantu prezentēšanai.
Dārzkopības jomas profesiju iepazīšana tūrē stādu audzētavā “Gartda”
Daugavpils uzņēmumu “Daugavpils ūdens”, “Daugavpils Satiksme” apmeklējums darba pasaules iepazīšanai
Daugavpils inovāciju centra apmeklējums
Latgales Centrālās bibliotēkas Ģimenes digitālo aktivitāšu centra apmeklējums
Latgales zoodārza un Zirgu sporta cienītāju bērnu kluba apmeklējums zoologa profesijas iepazīšanai
Ekskursija Daugavpils skrošu rūpnīcā
VUGD posteņa apmeklējums ugunsdzēsēju profesijas iepazīšanai
Pašvaldības policijas apmeklējums policista profesijas iepazīšanai
Šaušanas nodarbības apmeklēšana
ROXY Bērnu izklaides centra apmeklēšana
Ātrās palīdzības apmeklējums medicīnas jomas profesiju iepazīšanai
Robežsardzes kinologa profesijas iepazīšana
Glābšanas dienesta apmeklējums glābēja profesijas iepazīšanai
un vizināšanas ar laivām
Radošo profesiju iepazīšana Z/S “Kļavas”, IK “Keramika _VG”
Ekskursijas Daugavpils cietoksnī ģida profesijas iepazīšanai
Ekspozīcijas “Nikolaja vārti – durvis pagātnē” apmeklējums
Mākslas galerijas “Baltais zirgs” un salona “Housevintage” apmeklējums
Daugavpils Marka Rotko mākslas centra apmeklējums mākslas jomas profesiju iepazīšanai
Daugavpils Novadpētniecības un mākslas muzeja apmeklējums pagātnes profesiju iepazīšanai.

Nometnes vadītājam ir tiesības mainīt nometnes programmu, neparedzamu apstākļu dēļ vai arī, lai uzlabotu nometnes kvalitāti un pielāgotu to atbilstoši dalībniekiem.

Prognozējamās nometnes dienas kārtība:

8.00- 8.30 Pulcēšanās
8.30.-9.00 Rīta rosme
9.00.-9.10 Rotaļas, spēles, dienas mērķu nospraušana
9.10- 9.30 Brokastis
9.30- 12.30 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, nodarbības, konkursi u.t.t.)
12.30-12.50 Pusdienas
12.50-15.00 Aktivitātes (dažādu iestāžu apmeklēšana, sporta sacensības, konkursi, nodarbības u.t.t.)
15.00-15.20 Launags
16.00-17.00 Rotaļas, spēles

Informācija par nometnes vadītāju
Ludmila Kondrašova-Lutinska
26889777 llutinska@inbox.lv